Paviljongen i Generalhagen

Paviljongen i Generalhagen

Tilgjengelighet 
Tilgjengelig for rullestol
Tilgjengelig for rullestol med ledsager
Adresse 
Hans Egedesgt 5
9405 Harstad
Beskrivelse