Tilskuddsordninger

Tilskuddsordninger

I tillegg til årlige Festspill har Festspillene i Nord-Norge tilskuddsordninger for open call og ungkunst. 

Utlysninger deles her og på vår Facebookside.