Om NUK

OM NUK

NUK - ny ung kunst er en integrert kunstfestival for nordnorsk ungdom mellom 14-20 år. Hvert år, under Festspillene i Nord-Norge, kommer ca. 150 ungdommer fra hele Nord-Norge til Harstad for å delta på ulike kunst- og kulturverksteder. Festivalen er et unikt kunst- og kulturtilbudh hvor unge kan møtes på tvers av kjønn, etnisitet og funksjonsevne, og utvikle sitt kreative og kunstneriske potensiale, - uansett forutsetning og kompetanse.

Festivalen er unik ved at den også tilrettelegger for personer mellom 14-40 år som har funksjonsnedsettelse. Flere av landsdelens artister og kunstnere har startet sin karriere på festivalen. Det er få eller ingen andre festivaler med et slikt tilbud, og ungdom kan melde seg på en av flere  populære workshops for å utvikle sitt kreative og kunstneriske potensiale - uansett forutsetning og kompetanse.

Årets beste uke

Festivalen har blitt arrangert siden 1992, og er kjent som «årets beste uke» for alle som har vært med gjennom årene. I løpet av festivalen bor ungdommene sammen i Harstad. De er med på kreative workshops på dagtid, og mange får venner og minner for livet. Som en bonus får deltakerne se festspillforestillingene gratis, så lenge det er plass. Det er et døgnbemannet sekretariat med erfarne folk til stede gjennom hele festivalen, slik at de som velger å overnatte på NUK, er i trygge omgivelser.  

Kunstnere og prosjekter av ypperste klasse

Ungdommene får jobbe med fagpersoner og kunstnere som er blant de fremste i Norge på sine felt. Disse er valgt ut både for sine kunstneriske og pedagogiske evner, og deres evne til å legge til rette for ungdom, uansett forutsetninger. 

For mer informasjon og påmelding, klikk her. 

 

Arrangørene og litt historie

NUK arrangeres av Festspillene i Nord-Norge. Opprinnelig ble festivalen startet av Harstad kommune og finansiert av alle fylkeskommunene. De siste årene er det Festspillene som har stått for arrangementet, og etter hvert også finansieringen. NUK har siden oppstarten i 1992 hatt mange navn. Det startet med "12 -20 Pluss minus", NNUKF (NordNorsk UngdomsKulturfestival), NUK og nå NUK++. I 2004 ble festivalen 20++ (festival for personer med nedsatt funksjonsevne), slått sammen med NUK. NUK++ ble det nye navnet på festivalen. Fra 2018 heter festivalen NUK-NyUngKunst.

Forskning

NUK startet i 2016 en stor omstruktureringsprosess og inngikk et langsiktig samarbeid med UiT - Norges Arktiske Universitet om et omfattende følge- og aksjonsforskningsprosjekt med mål om å kartlegge festivalens metodikk og resultat. Forskningsresultatene vil legge grunnlaget for stor grad av kunnskapsdeling og tilgjengeliggjøring av metodikk i et nasjonalt perspektiv. Forskningsprosjektet understreker også festivalens unike posisjon i Norge og viktigheten av å videreutvikle systematisk kompetanse innen integrerte kulturtiltak. Forskningen ledes av Rikke Gürgen Gjærum og stipendiat Nanna Edvardsen i kulturdeltagelse ved UIT, Campus Harstad. Målsettingen er "Å undersøke hvordan NUK++ fungerer for hele ungdomsgruppen mht mulighet for maksimal deltagelse sett i forhold til den enkeltes forutsetninger." Les mer.