Om NUK

OM NUK

NUK - ny ung kunst er en integrert kunstfestival for nordnorsk ungdom mellom 14-20 år. Hvert år, under Festspillene i Nord-Norge, kommer ca. 150 ungdommer fra hele Nord-Norge til Harstad for å delta på ulike kunst- og kulturverksteder i 6 dager til ende. Festivalen er et unikt kunst- og kulturtilbud, å være en NUK´er er en magisk opplevelse! NUK er et møtested hvor unge kan møtes på tvers av kjønn, etnisitet og funksjonsevne, og utvikle sitt kreative og kunstneriske potensiale, - uansett forutsetning og kompetanse.

Kom til Harstad og møt ungdommer fra hele Nord-Norge. Delta på kunst og kulturverksteder med proffe instruktører. Gjennom en hel uke kan du delta på ditt drømmeverksted, og du kan gå på masse forestillinger og konserter.

NUK holder hus på Heggen videregående skole, hvor kreativt arbeid på verkstedene, samt spising og soving finner sted. På dagtid deltar ungdommene på verksteder innenfor kunst og kultur, ledet av profesjonelle instruktører. På ettermiddagstid kan ungdommene fritt benytte seg av det tilbudet Festspillene ellers gir. Ungdommens hus i Harstad er også åpent.

Ungdommene setter stor pris NUK, og mange omtaler uka i Harstad som "årets beste uke".

NUK er en del av Festspillene i Nord-Norge.

​Nøl ikke med å ta kontakt hvis du lurer på noe: nuk@festspillnn.no 

Personer med funksjonsnedsettelser kan delta opp til fylte 40 år.

 

Arrangørene og litt historie

 

NUK arrangeres av Festspillene i Nord-Norge. Opprinnelig ble festivalen startet av Harstad kommune og finansiert av alle fylkeskommunene. De siste årene er det Festspillene som har stått for arrangementet, og etter hvert også finansieringen. NUK har siden oppstarten i 1992 hatt mange navn. Det startet med "12 -20 Pluss minus", NNUKF (NordNorsk UngdomsKulturfestival), NUK og nå NUK++. I 2004 ble festivalen 20++ (festival for personer med nedsatt funksjonsevne), slått sammen med NUK. NUK++ ble det nye navnet på festivalen. Fra 2018 heter festivalen NUK-NyUngKunst.

 

Forskning


NUK startet i 2016 en stor omstruktureringsprosess og inngikk et langsiktig samarbeid med UiT - Norges Arktiske Universitet om et omfattende følge- og aksjonsforskningsprosjekt med mål om å kartlegge festivalens metodikk og resultat. Forskningsresultatene vil legge grunnlaget for stor grad av kunnskapsdeling og tilgjengeliggjøring av metodikk i et nasjonalt perspektiv. Forskningsprosjektet understreker også festivalens unike posisjon i Norge og viktigheten av å videreutvikle systematisk kompetanse innen integrerte kulturtiltak. Forskningen ledes av Rikke Gürgen Gjærum og stipendiat Nanna Edvardsen i kulturdeltagelse ved UIT, Campus Harstad. Målsettingen er "Å undersøke hvordan NUK++ fungerer for hele ungdomsgruppen mht mulighet for maksimal deltagelse sett i forhold til den enkeltes forutsetninger." Les mer.