Bransjekort

BRANSJEKORT TIL FESTSPILLENE

Vi ønsker å invitere bransjen til å få med seg både fagprogram og kunstnerisk program under Festspillene i Nord-Norge, og har derfor laget et eget fordelskort til dere. Kortet koster kr. 845,- og gir deg:

  • 50 % på alle billetter (én til hver forestilling)
  • rabattert bransjeprogram: kun kr. 650,- for tre dagers dagpass til fagprogrammet NORDAFØRR
  • gratis inngang på Sentralen (ved kapasitet og mot fremvisning av akkrediteringskort)

Du kan ►søke om bransjeakkreditering her.

Når din søknad om bransjeakkreditering er godkjent, får du tilsendt en lenke for å bestille bransjekortet. 

Bransjekortet er personlig og gir deg én billett til 50 % rabatt pr. forestilling. Billetten må fremvises sammen med gyldig bransjekort. 

Du kan hente ut ditt Bransjekort i Festspillbutikken, lokalisert i Polar Krafts lokaler i Håkons gate 4, Harstad.

---

INDUSTRY CARD FOR FESTSPILLENE I NORD-NORGE

We want to invite the industry to take part in both the professional program and the artistic program during Festspillene i Nord-Norge and have therefore created a separate festival pass for you. The card costs NOK 845 and gives you:

- 50% on all tickets (one for each performance)

- discounted industry program: only NOK 650 for a three-day day pass to the NORDAFØRR program

- free entry to SENTRALEN, our festival tent (subject to capacity and upon presentation of an accreditation card)

You can apply for ►industry accreditation here.

When your application for industry accreditation has been approved, you will be sent a link to order the industry card.

The industry card is personal and gives you one ticket at a 50% discount per performance. The ticket must be presented together with a valid industry card.

You can pick up your Industry Card in the Festspillbutikken, located in Polar Kraft's premises in Håkons gate 4, Harstad.