Festspillene søker unge kunstnere til to stipender på 150.000 hver

Ungkunstprosjekter 2023: Louisa Palmi og Julian Karenga

Hvert år siden 1997 har Festspillene i Nord-Norge delt ut inntil to ungkunst-stipender til kunstnere med tilknytning til Nord-Norge. Stipendene går til nyskapende og modige kunstprosjekter innen alle uttrykk, og nå søker Festspillene prosjekter som kan ha premiere under Festspillene 2024. 

- Ungkunststipendet har gitt unge kunstnere mulighet til å utvikle prosjekter og presentere sitt kunstnerskap for et stort publikum, sier festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir. Hun jakter nå nye unge kunstnere, fortrinnsvis under 30 år, som får 150.000 kroner til sitt kunstprosjekt.

Ragnheidur

- Det kan også være samarbeidsprosjekter mellom flere kunstnere, så lenge hovedvekten av deltakerne i prosjektet er under 30 år, sier Skúladóttir. Hun legger til at en rekke av dagens toneangivende kunstnere i nord har vært ungkunstnere, og dette er en unik sjanse til å få realisert et kunstnerisk prosjekt man kanskje ellers ikke får realisert. 

Les mer om ungkunstprosjektet, og søk her

Se tidligere ungkunstnere her

Bilde: Ungkunstprosjekter 2023: «Veien sitt ansikt» av Julian Karenga og «Musikk i spatiale rom – en omsluttende lytteopplevelse» av Louisa Palmi.