Ungkunststipend 2022 - utvidet frist til 7. mars

Enmuslimskafrojoikpåsvenskinorge.jpg

Fra ungkunstprosjektet En Muslimsk Afro-Joik på Svensk i Norge med skuespillerne Ibrahim Fazlic, Maria Agwumaro, Katja Brita Lindeberg og Stine Ravdna Lorås. Foto: Øivind Arvola

Vi søker nyskapende og modige kunstprosjekter innen alle uttrykk og deler hvert år ut inntil to stipender på 170.000 kroner hver til våre ungkunstnere. Festspillene i Nord-Norge har i over 20 år delt ut ungkunststipend til to kunstprosjekter fra eller i tilknytning til landsdelen. Ungkunststipendet har gitt unge kunstnere mulighet til å utvikle prosjekter og presentere sitt kunstnerskap for et stort publikum.

  • Er du en engasjert, nysgjerrig og nyskapende kunstner under 30? 
  • Prøver du via kunsten å bearbeide den frustrerende, morsomme og sårbare tiden vi lever i?
  • Ser du lokalsamfunnet ditt i sammenheng med verden forøvrig?
  • Er du en tverrfaglig tenker og skaper som gjerne jobber digitalt? ​
  • Ønsker du å koble ditt arbeid opp mot et større perspektiv? 

Da er ungkunststipendet riktig for deg!

SØKNADSVILKÅR: 

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av en idé relatert til punktene over, detaljert budsjett, fremdriftsplan, markedsplan og informasjon om søkerne/medvirkende.

Søkeren må være under 30 år. Hvis det er flere som søker sammen må hovedvekten av søkere være under 30 år. 
Prosjektet skal ha tilknytning til Nord-Norge og søkere som bor og virker i landsdelen vil prioriteres. Prosjektet må ha urpremiere under Festspillene i Nord-Norge påfølgende år.
Den budsjetterte prosjektstøtten skal dekke alle utgifter til produksjon; preproduksjon, honorarer og andre utgifter som leie av lokale, reise, transport, opphold, diett, teknikk, forsikring etc. Det oppfordres til å søke ytterligere støttet til prosjektet, men det er ikke et krav.
Det forventes at ungkunsteren organiserer prosjektet selv, finner egnet lokale, booker reise/opphold og sørger for forpleining for alle involverte.

Søknadsfrist: 7. mars - søk her

Ungkunststipendet presenteres sammen med våre samarbeidspartnere Nordland Teater og Pikene på Broen. Begge organisasjonene vil ta del i juryeringen av søkerne og vinnerne vil få tilbud om mentorstøtte fra samarbeidspartnerne.