Talentakademiet er tilbake

talentakademi.png

Talentakademi 2022

Sammen med Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge Samfunnsløftet, presenterer Festspillene i Nord-Norge for andre gang Talentakademi under årets festival! Som i fjor vil Talentakademiet samle talenter og prosjektledere fra hele den nordnorske klyngen i Festspillbyen Harstad. Over tre dager arrangeres det workshops innenfor alle kunstformer, utviklet for å passe alle talenter uavhengig av kunstpraksis

Faglig påfyll fra anerkjente kunstnere

Workshopene holdes av internasjonale og nasjonale kunstnere som alle har en helt spesiell ekspertise innenfor sine respektive felt. Akademiet er åpent for prosjektledere og alle talenter knyttet til Talent Norges satsinger i Nord-Norge. Deltagere får dekket reise og opphold, samt mulighet til å delta på Festspillene, der flere av satsingene viser sine arbeider.

- Det blir ekstra stas å arrangere Talentakademi i år, når vi kan gjennomføre uten begrensninger og festen er tilbake i festivalen. Det er fantastiske kunstnere som har takket ja til å dele av sin kunnskap og sitt kunstneriske virke. Målet er at workshopene skal gi faglig påfyll til talentene i regionen og bidra positivt til deres eget arbeid. Akademiet er ikke minst også en arena for verdifull nettverksbygging på tvers av talentsatsing og fagfelt. I år har vi også mulighet for flere sosiale sammenkomster, og festivalteltet Sentralen vil fungere som en møteplass der deltakerne kan samles og bearbeide workshops de har deltatt i og kunsten de har opplevd, sier festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir.

Nord til verden, verden til nord

I år kan Festspillene invitere internasjonale kunstnere til festivalen, og det blir endelig mulig å koble det nordnorske og samiske kunstfeltet med det internasjonale, en av de viktige intensjonene bak akademiet. Talentakademiet overlapper med Festspillenes bransjesatsing NORDAFØRR - en plattform hvor organisasjoner, kunstnere, programmerere og produsenter møtes til verdifull utveksling. Det blir presentasjoner, pitch-sesjoner og inspirerende samtaler som vil kunne gi grobunn for nye kreative samarbeid på tvers av sjanger og landegrenser.

-  Overlappen mellom NORDAFØRR og Talentakademiet gir oss mulighet til å knytte det nordlige feltet til resten av verden, og til å sette søkelys på samtaler mellom generasjoner som kan styrke grunnlaget for samarbeid i fremtiden. Det at vi samler såpass mange forskjellige organisasjoner og kunstnere er svært verdifullt, det åpner for nytenking og samarbeid som ellers ikke ville funnet sted, sier Skúladóttir.

Fortsetter å styrke den nordnorske klyngen

Som et målrettet initiativ til økt kompetanseutveksling, nettverksbygging og utvikling av kunstfeltet i nord, igangsatte Talent Norge sammen med Festspillene i Nord-Norge arbeidet med nordnorsk klynge. Klyngen arrangerer møteplasser for alle talentsatsningene i nord. Den nordnorske klyngen består av: Insomniafestivalen, Riddu Riddu, MerFilm, Davvi;UREDD, Nordnorsk Kunstnersenter, Arktisk Fillharmoni, Varangerfestivalen, Hålogaland Teater og Festspillene i Nord-Norge. Festspillene i Nord-Norge har koordineringsansvar for klyngen og det regionale samarbeidet mellom talentsatsningene i nord i 2022.

- Festspillene i Nord-Norge har gjort en formidabel jobb som klyngekoordinator i en utfordrende periode, de har lykkes med å skape plattformer for erfaringsutveksling, nettverksbygging og kompetanseoverføring, helt i tråd med vår filosofi om talentutvikling. Nå gleder vi oss til årets Talentakademi, uten begrensninger, og der også det internasjonale aspektet vil stå sentralt, sier daglig leder i Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad.

Se workshopprogram her