Skal forene krefter, samarbeide på tvers og bygge sterke miljøer for talentutvikling

snn-finn-tn.jpg

Clara Malm-Nicolaisen (Sparebank 1 Nord-Norge), Ragnheiður Skúladóttir (Festspillene i Nord-Norge) og Maria Mediaas Jørstad(Talent Norge) © Collage
Clara Malm-Nicolaisen (Sparebank 1 Nord-Norge), Ragnheiður Skúladóttir (Festspillene i Nord-Norge) og Maria Mediaas Jørstad (Talent Norge) © Collage

Talent Norge, SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet og Festspillene i Nord-Norge forsterker det gode samarbeidet innen talentutvikling på toppnivå i landsdelen.

Talent Norge og SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet har siden 2016 samarbeidet om å gi de aller beste kunst- og kulturtalentene tilgang til gode talentprogrammer der de bor. Nå forsterkes og løftes samarbeidet ytterligere gjennom etablering av en regional koordinator med ansvar for synergier mellom satsingene i nord. 

–  Vår viktigste oppgave er å forene krefter, samarbeide på tvers av miljøer og bygge så sterke miljøer som mulig.

Koordinatoransvaret skal ambulere mellom satsingene i klyngen. Festspillene i Nord-Norge får koordinatoransvaret i 2021.

–  Festspillene i Nord-Norge er beæret over å ta rollen som koordinator i den første fasen av det forsterkede samarbeidet med Talent Norge. Vi tar vårt samfunnsoppdrag på største alvor: å være et samlingssted for bransje og publikum i Nord, sier direktør i Festspillene Ragnheidur Skuladottir.

Regional koordinator for toppsatsinger

Den regionale koordinatoren skal bistå Talent Norge med å skape et miljø med gode synergier mellom talent-programmene på toppnivå i Nord-Norge. I løpet av 2021 vil Festspillene være i dialog med de enkelte talentsatsingene, organisere og holde i skreddersydde fagsamlinger og arrangere nettverks- og dialogmøter. Alle talentene i det regionale samarbeidet får i tillegg benytte seg av Talent Norges nettverk av coacher og mentorer.  

Formålet er å styrke nettverket mellom talentprogrammene i nord og legge til rette for utveksling av kompetanse på tvers av genre og mellom sentrale kulturaktører og andre bransjer.

– Vi er svært glade for å videreføre samarbeidet innen talentutvikling i Nord gjennom å gi våre satsinger ambulerende ansvar med ett års varighet, sier daglig leder i Talent Norge Maria Mediaas Jørstad.

– Et strategisk poeng er å utfordre nye miljøer og få dem til å sette sitt preg på klyngen. Vår viktigste oppgave er å forene krefter, samarbeide på tvers av miljøer og bygge så sterke miljøer som mulig, sier Maria Mediaas Jørstad.

Styrker nordnorsk forankring og eierskap

 SpareBank 1 Nord-Norge Samfunnsløftet har vært Talent Norges viktigste samarbeidspartner i regionen siden 2016. I 2021 fortsetter det gode samarbeidet om å utvikle arenaer for å sikre nordnorsk forankring og eierskap.

– At en så viktig institusjon og kulturarena som Festspillene får koordinerende ansvar i 2021, anser vi som en svært positiv utvikling i det allerede gode samarbeidet med Talent Norge, sier rådgiver i Samfunnsløftet Clara-Malm Nicolaisen.

– Samfunnsløftets ambisjon har hele tiden vært å jobbe for at flere nordnorske talenter skal kunne lykkes i regionen. Da er det viktig å støtte de miljøene som satser på talenter. Har talentene et godt virkemiddel-apparat å løfte seg på, er sjansene større og bedre for at de lyktes, sier hun.

Skal utvikle en relevant og vibrerende arena med rom for ettertanke

 I 2021 organiserer Festspillene tre samlinger med fokus på identitet, kryssbestøvende praksis og kompetansedeling.  Én av samlingene avholdes under årets festspill og har fått navnet Talent Norge Academy der alle i den nord-norske klyngen får ta del i en rekke kurs og workshops ledet av kjente norske og internasjonale kunstnere. Samlingen knyttes til NORDAFØRR, en ny møteplass for det nordnorske kunstmiljøet, internasjonale programmerere og festivaldirektører under festspillene.

Festspilldirektøren ser frem til å jobbe tett på satsingene, talentene og bidragsyterne.

–  Gjennom dialog og kompetansedeling samler vi krefter på tvers av sjangre og kunstneriske uttrykk, som igjen fører til et sterkt og multikulturelt liv i regionen. Vi trenger hverandre for å bygge opp det kunstneriske miljøet i Nord, sier Skuladottir, og legger til:

–  Jeg gleder meg enormt til samlingene, til samtaler og deling av ideer og oppgaver.  Sammen skal vi utvikle en relevant og vibrerende arena med rom for ettertanke.