Revitaliserer NUK++

NUK Illustrasjon Foto Einar Nymoen.jpg

Illustrasjonsfoto: Einar Nymoen

Festspillene i Nord-Norge vil arbeide for å lage en enda bedre ungdomskulturfestival,  NUK++, for å gi ett best mulig tilbud til ungdom i nord. For å løfte NUK++ til et nivå som den unike festivalen fortjener, blir det et opphold i 2016 for å komme sterkere og revitalisert tilbake til jubiléet i 2017.

Nordnorsk ungdomskulturfestival (NUK++) er en integrert kulturfestival for ungdom mellom 14 og 20 år, og unge utviklingshemmede mellom 14-40 år. For å sikre en god nok utviklingsprosess av NUK++, har Festspillene i Nord-Norge bestemt å ta et pauseår for denne festivalen i 2016.

Festspilldirektør Maria Utsi er sterk i troen på at dette er det beste for en faglig og kunstnerisk revitalisering av festivalen. Nå skal staben restrukturere, refinansiere og gjøre større organisatoriske endringer ved festivalen, som det har vært et stort behov for de siste årene.

NUK++ markerer 25. årsjubileum i 2017. Fram til da skal det jobbes intensivt mot lansering av nye NUK++. Grunnidéen skal ikke rokkes ved. Festspillene skal fortsette arbeidet med å lage en integrert festival med fokus på ett like godt tilbud for unge med eller uten utviklingshemming. Festspillene setter ned et fagutvalg som skal hjelpe med utformingen.

- Festspillene i Nord Norge i 2016 kommer likevel til å ha en ung profil, med både konserter, scenekunst og verksteder for barn og ungdom. Vi håper at tilbudene vi kommer til å ha i år, kan veie opp for noe av savnet av NUK++. Vi vet det betyr mye for dem som gleder seg. Men det er en nødvendig avgjørelse for å skape tid og rom for å gå inn i en skikkelig utviklingsprosess som vil resultere i et nytt og endra bedre NUK++, sier festspilldirektør Maria Utsi.

Årets Festspill arrangeres mellom 18. -25. juni. Verkstedene for ungdom lanseres og åpnes for påmelding i april.

FØLG MED - HER VIL INFORMASJON OM VERKSTEDER KOMME.

For mer informasjon:

Produsent scenekunst/prosjektleder barn og unge, Sølvi Katrine Andersen, solvi@festspillnn.no.