Open Call: Bianca Hisse utforsker grenser, likheter og ulikheter i verket "Antipodes and Borderlands" under Festspillene 2024

image_-_bianca.png

Bianca Hisse skal utforske grenser, koblinger og likheter på steder som ligger diametralt motsatt av hverandre på kloden. Prosjektet har arbeidstittelen «Antipodes and Borderlands». Foto: Stein Henningsen
Caption 
Bianca Hisse skal utforske grenser, koblinger og likheter på steder som ligger diametralt motsatt av hverandre på kloden. Prosjektet har arbeidstittelen «Antipodes and Borderlands». Foto: Stein Henningsen

Den brasilianske kunstneren Bianca Hisse med sterk tilknytning til nord skal utforske grenser, koblinger og likheter på steder som ligger diametralt motsatt av hverandre på kloden. Prosjektet har arbeidstittelen «Antipodes and Borderlands», og skal presenteres under Festspillene i Nord-Norge 2024 – året da festivalen fyller 60 år.

Nordnorsk brasilianer

Bianca Hisse (f. 1994 i São Paulo, Brasil) har sin utdanning fra Kunstakademiet i Tromsø. Hun er vist i en rekke land, og hennes kunstneriske uttrykk strekker seg fra visuell kunst til koreografi.

Open call

Hun er plukket ut i Festspillenes Open-call-satsing. Det er et samarbeid med Talent Norge og Sparebank1 Nord-Norge, der kunstnere får tildelt midler til kunstneriske utviklingsprosjekter, gjerne med utgangspunkt i nord. Målet med Open Call er å gi kunstnere muligheten til over tid å utvikle nye samarbeid på tvers av sjangre og uttrykk. En mentorordning er også en del av satsingen. Eirún Sigurðardóttir, visuell kunstner og medlem av The Icelandic Love Corporation er Biancas mentor. ILC stillte ut sine verk på Galleri Nord-Norge i Harstad i rammen av No No Fest, Festspillene i Nord-Norge sitt korona festival. se https://www.ilc.is

Uventede forbindelser

Selv sier hun at prosjektet har sitt utspring i hennes undersøkelser på hvordan det visuelle språket kan sette i gang en performativ vri på vår forståelse av verden.

Prosjektet setter søkelys på samspillet mellom to begreper: «grenseland» og «antipoder», og hvordan de kan gi utslag i uventede forbindelser mellom tilsynelatende fjerne kulturer og kontekster.

Motsatt av hverandre

- Med dette prosjektet ser jeg på forestillingen om 'antipode' - to steder som er diametralt motsatte av hverandre, som lengst nord og sør i verden - og på begrepet 'grenseland' som beskrevet av Gloria Anzaldúa: en "grense" ikke som et enkelt skille mellom "her" og "der", "oss" og "dem", men et psykisk, sosialt og kulturelt terreng som vi alle bor i, sier Hisse.

Visuell Installasjon

Prosjektet bringer publikum til en visuell installasjon som ikke hører til verken nord eller sør, øst eller vest. Det er et sted som er udefinert, hvor motsetningene ikke er antagonister, men vevd sammen i samme rom. Verket forestiller seg et sted i fremtiden hvor slike grenser, paradigmer og definisjoner ikke eksisterer, sier Hisse, som ser frem til å presentere verket under Festspillene 2024.

Forvandling

- Muligheten til å premiere verket mitt under Festspillene er veldig viktig for meg som nylig etablert artist i Nord-Norge, sier Hisse. Hun flyttet til Tromsø fra Brasil i 2017, og har lett etter de rette arenaene å presentere sine arbeider i.

- Det er flott at Open- Call-ordningen har et langsiktig perspektiv i sine tildelinger. Jeg er sikker på at prosjektet mitt vil få nye dimensjoner og forvandle seg gjennom utvekslingen med min mentor i løpet av disse to årene, sier hun.

Viktig innlegg

Festspilldirektør Ragnheiður Skúladóttir er fornøyd med Hisses prosjekt, og gleder seg til å følge hennes utvikling, tanker og kunstneriske valg mot premieren i 2024.
- Bianca Hisses prosjekt er et viktig innlegg inn i samtalen om grenser mellom land og folk, og grenser i form av koder vi følger. Bianca har en tverrfaglig bakgrunn med dans og visuell kunst. Det gir hennes uttrykk en spennende vinkel, og jeg er spent på hvilke uttrykk og form hennes prosjekt får.

 

Foto: Stein Henningsen

 

For mer informasjon, ta kontakt med

Ragnheiður Skúladóttir
direktør
ragnheidur@festspillnn.no
Telefon: + 47 96 00 92 00

Bianca Hisse skal utforske grenser, koblinger og likheter på steder som ligger diametralt motsatt av hverandre på kloden. Prosjektet har arbeidstittelen «Antipodes and Borderlands». Foto: Stein Henningsen