Lanserer HØTT

Festspillene i Nord-Norge inviterer til lanseringsfeiring for det nye kunst- og kulturmagasinet HØTT, fredag 19. februar i Bodø. 

Den første utgivelsen av HØTT er lagt til 19. februar og begivenheten markeres i Bodø med lanseringslunsj for alle interesserte i Litteratursalen kl.12. De ti første som ankommer, får den eksklusive førsteutgaven gratis.

- Festspillene ønsker å ta på alvor sin oppgave som en motor for kunst- og kulturlivet i landsdelen og vil være med å belyse tverrfaglige problemstillinger innenfor alle sjangre. Med magasinet ønsker Festspillene å løfte fram debatten rundt kunst og kultur i nord, ved å være med på å reflektere, debattere, kommentere og profilere den nordlige bransjen, sier ansvarlig redaktør og festspilldirektør Maria Utsi.

Magasinet vil profilere nordlig kulturnæringsbransje mot et bredt publikum og bidra til inspirasjon og debatt både internt i bransjen og i offentligheten forøvrig.

I magasinet benytter utgiver seg av en rekke forskjellige skribenter og kommentatorer. Magasinet har en sterk og helhetlig visuell profil som reflekterer tydelig nordlig identitet og tilstedeværelse. Prosjektet har som mål å fremme kunst og kultur som en sentral del av samfunnsutviklingen og ta tydelig del i debatten om framtidas nordområder.

I den første utgaven av HØTT tas blant annet debatten om samfunnsengasjert musikk. Vi har også fått både kunst- og mediefolk til å reflektere over synliggjøring av kunst i dagens digitale mediehverdag.

Her kan du bestille første utgave av HØTT 

Prosjektet eies og organiseres av Festspillene i Nord-Norge. Utenfor Allfarvei Forlag i Harstad har hatt redaksjonsledelsen og By North i Bodø har designet første utgave av HØTT. Prosjektet og utgivelsen er støttet av Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. 

Parallelt med magasinlanseringen lanserer Festspillene i Nord-Norge bloggen arcticarts.no, som tar debatten og historiene videre. I bloggen inviterer Festspillene inn et bredt spekter av synsere, vitere, kunstnere og publikum til å melde og mene det de vil om kunst og kultur i landsdelen.

Meld fra om du vil delta på info@festspillnn.no innen onsdag 17. februar, slik at vi får en pekepinn på hvor mange som kommer.