Festspillene med i samarbeid om samisk punk

riot_gahpagat.jpg

Riot Gáhpagat er en samisk Riot grrrl-bevegelse, som starter med dannelsen av et nytt punkband
Caption 
Riot Gáhpagat er en samisk Riot grrrl-bevegelse, som starter med dannelsen av et nytt punkband

Nå søkes medlemmer til et punkband som ønsker å være med i en samisk Riot grrrl-bevegelse. Første opptreden er på Festspillene, og deretter på Márkomeannu. Er du gira på å lage sint, samisk punk - her er mer informasjon.

Riot Gáhpagat - Hvor blir det av det samiske sinnet?

Reindriftsamers livsgrunnlag er stadig mer truet på grunn av industri og klimaendringer, den norske staten bryter menneskerettighetene ved å tillate vindkraft på Fosen, hver andre samiske kvinne har blitt utsatt for fysisk, psykisk eller seksuell vold, alle samiske språk er utrydningstruet og du risikerer å bli trakassert om du ikler deg gákti på byen… BIRU HELVET. Det trengs et samisk punkband.

Riot Gáhpagat er en samisk Riot grrrl-bevegelse, som starter med dannelsen av et nytt punkband. Bandet vil lære å skrive sinte og samfunnskritiske tekster, lage enkle melodier samt lære minst tre-fire akkorder på gitar. Som en del av prosjektet møtes bandet under Festspillene i Nord-Norge i juni 2023. Der de får ta del i et skreddersydd program med workshop, bransjetreff og ikke minst: ha sin første konsert. Under Márkomeannu 2023 kulminerer det hele i en konsert på hovedscenen! Men frykt ikke, dette er bare begynnelsen, Riot Gáhpagat er kommet for å bli!

Vi søker:
-  Samiske kvinner eller ikke-binære mellom 18-26 år
-  Brennende engasjerte mennesker med et ønske om å slå tilbake mot urettferdighet
-  Deg som er gira på å lage sint, samisk punk

Praktisk info:
- Márkomeannu dekker reise, kost og losji til alle samlinger
- Alle kurs, materialer og mentorer er dekket av Márkomeannu
- Det vil bli avholdt fire fysiske samlinger på norsk side av Sápmi i 2023:
o   24.-26. mars
o   12.-14. mai
o   23.-29. juni under Festspillene i Nord-Norge
o   26.-30. juli under Márkomeannu

Det kreves ingen musikalske forkunnskaper for å være med i dette prosjektet, men en viss rytmisk sans er nok en fordel. Personer med samisk språkkompetanse oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 29.01.2023
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju.

Link til søknadsskjema

 

Riot Gáhpagat – Gos dat sámi suhttu?

Badjeolbmuid eallinvuođđu lea áitojuvvon industriija ja dálkkádatrievdadeami geažil, Norgga stáhta rihkku olmmošvuoigatvuođaid go suovvá bieggaturbiinnaid Fovsenis, juohke nubbi sámi nissonolmmoš lea vásihan fysalaš, psyhkalaš dahje seksuála veahkaválddálašvuođa, buot sámegielat leat áitojuvvon ja soaittát cielahuvvot jus dus lea gákti badjelis olgun gávpogis... BIRU HELVET. Mii dárbbašit sámi punkjoavkku.

Riot Gáhpagat lea sámi Riot grrrl-lihkadus mii álgá ođđa punkjoavkku ásahemiin. Joavku galgá oahppat čállit hárpmas ja servodatkritihkalaš teavsttaid, ráhkadit oktageardánis šuoŋaid ja oahppat unnimusat golbma-njeallje akoarddaid. Oassin prošeavttas deaivvada joavku Festspillene i Nord-Norge áigge geassemánus 2023:s. Doppe oažžu joavku oassálastit heivehuvvon prográmmas mas lea bargobádji, musihkkasuorgedeaivvadeapmi ja dasa lassin: joavku oažžu doallat vuosttas konseartta. Márkomeannu 2023:s loahpahuvvo buot konsearttain váldolávddis! Muhto ale bala, dát lea easka Riot Gáhpagiid álgu!

Mii ohcat:
- Sámi nissoniid dahje ii-bináraid gaskal 18-26 jagi
- Olbmuid buolli áŋgirvuođain geat háliidit vuostálastit vearrivuođa
- Don gii háliidat ráhkadit hárpmas, sámi punka

Praktihkalaš dieđut:
- Márkomeannu gokčá mátkki, biepmu ja idjadeami buot čoahkkanemiide
- Márkomeannu gokčá buot kurssaid, materiálaid ja mentoraid
- Njeallje fysalaš čoahkkaneami lágiduvvojit Norgga bealde sámis 2023:s:
o   Njukčamánu 24.-26. b.
o   Miessemánu 12.-14. b.
o   Geassemánu 23.-29. b. Festspillene i Nord-Norge:s
o   Suoidnemánu 26.-30. b. Márkomeanus 

Musihkalaš ovdamáhttu ii gáibiduvvo searvat dán prošektii, muhto rytmadovdu lea ovdu. Olbmot geain lea sámegiel máhttu ávžžuhuvvojit ohcat.

Ohcanáigemearri: 29.01.2023
Válljejuvvon kandidáhtat gohččojuvvojit jearahallamii.

Liŋka ohcanskovvái

//