Samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartner:

Strategiske samarbeidspartnere:

UiT Norges arktiske universitet
Chili
Østbø

Samarbeidspartnere

Seaworks
Fremtiden i våre hender
Ungt Entreprenørskap
Peab Bjørn Bygg
Boreal Travel
Kaarbøkvarteret
Harstad kulturhus
Troms Fylkestrafikk
Thon Hotel Harstad

 

Bufetat
Barentssekretariatet
Sametinget
Innovasjon Norge

 

Tilskuddspartnere

Harstad kommune
Nordland fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
Kulturdepartementet
Kulturrådet

Vi takker

Kulturrådet, Kulturdepartementet, fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark, Harstad kommune, Kulturrådet, Innovasjon Norge, Barentssekretariatet, Harstad Sparebank, SNN Kulturnæringsstiftelsen, Sametinget og våre sponsorer.
 

Samarbeidende institusjoner:

Musikk i Nordland, Hålogaland Teater, Arktisk Filharmoni, Harstad Kulturskole, UiT/Norges Arktiske Universitet Campus Harstad, Harstad kirke, Trondenes kirke, Hærens Musikkorps, Norges musikkhøgskole, Kvæfjord kommune, HATS, RadArt, Dramatikkens Hus, Kalottspel, Sør-Troms Regionråd, NRK P1 og NRK Troms, Nordnorsk Jazzforum, Nordnorsk Jazzsenter, Nordnorsk Kunstnersenter, Rytmisk Kompetansesenter, Tvibit, Figurteatret, Folkemusikk Nord, Dansearena Nord, Korforbundet, Norsk Forfattersentrum Nord-Norge, Mansard Management.
 

Andre samarbeidspartnere:

Ungdommens Hus, Studentsamskipnaden i Harstad, Harstad Fotoklubb, Radio Harstad, Kirkemusikksenter Nord, Statsbygg, Harstad Havnevesen, INKO, Visit Harstad, Children Burn Care Foundation, Harstad skole og Byfestpatriotene.

 

Takk også til

Alle som har kommet med innspill og idéer, og har bidratt til å gjøre festspillene uforglemmelige. 
En helt spesiell takk til våre frivillige!