Sentrum

Sentrum

Accessibility 
Mobility access
Mobility access with companion
Address 
Richard Kaarbøes plass 4
Harstad
Beskrivelse 

Gågate og torv med brostein. 
Gågata, Richard Kaarbøs plass, Torvet og Strandgata er arena for ulike kunstneriske innslag gjennom hele Festspilluka.

Trenger du informasjon om Festspillene eller våre arenaer, ta kontakt med betjeningen i Festspillbutikken på Torvet.